Filsynkronisering ikke er backup

Noen leverandører presenterer sine filsynkroniseringsløsninger som fullverdig løsning for backup av bedriftens data, som er lagret på de ansattes bærbare og stasjonære maskiner.
Problemet med dette er at produktene ikke er laget for å tilstrekkelig sikre bedriften data.
Å forstå formålet med hver løsning, vil hjelpe deg å skille fil synkronisering fra backup.

Enterprise Endpoint Backup

Enterprise endpoint backup lager en sekunær kopi av data lagret på de ansattes bærbare og stasjonære maskiner.
Dette gjør data gjenopprettbar skulle den primære kopien av dataen gå tapt.

Ideelle endpoint backup løsninger: 

  • Er kontinuerlige for å minimere risikoen for tap av data, ved å forsikre at backup alltid blir tatt.
  • Avbryter ikke brukere eller bremser deres produktivitet ved sikkerhetskopiering av data.
  • Har de-duplisering av data for overlegen ytelse og lavere båndbreddekrav.
  • Beholder automatisk flere versjoner av filer, slik at data kan gjenopprettes fra flere, tidligere tidspunkter.
  • Støtter initiativ for håndtering av data som mobil datatilgang, data migrasjon, DLP, til og med samsvar for håndtering av data(data compliance).

Filsynkronisering

Filsynkronisering benyttes for å få tilgang til og dele aktive filer på tvers av ulike enheter og mellom ulike mennesker innenfor eller utenfor organisasjonen.

Ideelle Filsynkroniseringsløsninger:

  • Tilbyr umiddelbar tilgang til synkroniserte filer via en applikasjon eller et web-basert grensesnitt, fra hvilken som helst internett-tilkoblet enhet.
  • Lar brukerne velge spesifikke filer å synkronisere - snarere enn hele filsystemet.
  • Kan enkelt tilpasses og integreres med eksisterende
    bedriftsapplikasjoner, for eksempel Active Directory og systemer for styring av innhold.

Oppsummering

Som man kan se, er forskjellene mellom de to løsningene
er tydelig på selv deres mest grunnleggende nivå av funksjonalitet.

 

Kilder:

http://essentials.code42.com/EB_Top_3_Reasons_Backup_is_Not_Sync_DownloadRequest.html