Windows server 2003

Informasjon:

  • Windows server 2003 er ikke lenger supportert av Crashplan.
  • Den siste versjonen som var supportert er 4.2. Denne kan fortsatt brukes.
  • Det betyr at Windows server 2003 ikke får oppdateringer for Crashplan applikasjonen.
  • Vi kan ikke garantere at Crashplan vil fungerer normalt på en Windows server 2003.
  • Vi anbefaler alle å oppgradere vekk fra Windows server 2003, da systemet ikke blir oppdatert av Microsoft.
  • Hvis du likevel ønsker å bruke Crashplan på en Windows server 2003, kan du bruke denne klient versjonen:
  • Vi tar ikke noe avsvar for at denne løsningen fungerer, og det er ikke mulig å motta support for denne løsningen heller.
  • Vi kan heller ikke garantere hvor lenge denne løsningen er supportert av dagens server miljø. Så fort Code42.com velger å fjerne støtten for klient versjon 4.2.0, vil ikke dette fungere lenger.

Referanser: