Tidsplan på backup (klient)

Informasjon:

  • Det kan settes tidsplan for når sikkerhetskopi skal kjøres.
  • Merk at hvis du setter for lite vindu, kan det være at sikkerhetskopieringen ikke fullføres.

Fremgangsmåte:

  1. Åpne Code42 Crashplan.
  2. Trykk på Detaljer for din enhet.
  3. Trykk på tannhjulet.
  4. Som standard vil du se Tidsplan for sikkerhetskopiering: Planlagt å alltid kjøre.
  5. Trykk på Endre… til høyre for denne.
  6. Trykk på Kjør bare mellom bestemte tider, sett opp start og slutt tidspunkt for når du vil at Code42 Crashplan skal kjøre.
  7. Trykk så til slutt på Lagre.

1.PNG