Installasjon (PC)

Informasjon:

 • Last ned programmet for ditt OS her.
 • Serveradresse: master.code42.no:4282 eller master.code42.no:4287
 • Du trenger brukernavn og passord tilsendt fra din forhandler.
 • Sjekk at PC-en din er støttet: System Requirements
 • Sjekk at nettverket tillater trafikken: IP adresser og porter
 • Se eget dokument om Windows server 2003
 • Viktig om valg av destinasjoner:
  • Destinasjon 1 og 2 er geografisk adskilt. Vi anbefaler at en bruker begge samtidig.
  • Alle Code42 Crashplankontoer har en grense på antall GB. Vi tar utgangspunkt i 300 GB her.
  • Hvis du benytter begge destinasjonene har du da mulighet til å lagre 150 GB på hver destinasjon.
  • Det er viktig å merke seg at dette er antall GB som ligger på destinasjonen. Dette vil vike fra det som vises på din PC. Hvis du har valgt 100 GB med data, er det godt mulig at det bare blir brukt 80 GB på destinasjonen. Dette avhenger av de-duplisering og komprimering som blir gjort av Code42 Crashplan

Fremgangsmåte:

Windows

 1. Last ned .msi fil for Windows. (Link øverst i artikkelen)
 2. Installer programmet på vanlig måte.
 3. Når Code42 Crashplan starter, tast inn brukernavn, passord og serveradressen.
  0.PNG

 4. Du blir nå spurt om å «Legg til ny enhet» eller «Bytt ut eksisterende».
  1.PNG

 5. Velg Legg til ny enhet. Har du behov for å bytte ut en annen enhet, har vi veiledning her: https://code42no.zendesk.com/hc/no/articles/211801649
 6. Nå må du fullføre oppsett slik at sikkerhetskopieringen starter. Trykk på Vis detaljer.
  2.PNG

 7. Trykk på Legg til destinasjoner. Se over om valg av destinasjoner.
  3.PNG

 8. Velg Destinasjon 1, Destinasjon 2 eller begge. Trykk Lagre.
  4.PNG

 9. I neste vindu kan du la alt være som standard, og trykke Ferdig.
  5.PNG

 10. Sikkerhetskopieringen vil nå starte. Filene den tar kopi av er din brukermappe. F.eks. på en Windows maskin er dette C:\brukere\<ditt navn>.

macOS

 1. Last ned .dmg fil for macOS. (Link øverst i artikkelen)
 2. Hvis du bruker Safari, trykk på nedlastningsikonet og dobbeltklikk på dmg.
 3. Denne filen vil nå åpne seg i Finder. Se etter Code42 Crashplan i sidemenyen.
 4. Dobbeltklikk på Install Code42 Crashplan. Følg instruksene for å installere. Når programmet starter, gå til punkt 3 under Windows, da prosedyren er identisk.
 5. Avinstallering: For å avinstallere på en Mac, må du ha tilgang til .dmg filen som beskrevet over, og velg Uninstall i stedet for Install Code42 Crashplan.

Linux

 1. Last ned .tgz fil for Linux. (Link øverst i artikkelen)
 2. Pakk ut til Downloads/Nedlastninger.
 3. Åpne en terminalog skriv: cd ~/Downloads/crashplan-install
 4. Trykk enter. Så skriver du: sudo ./install.sh
 5. Trykk deg gjennom alle valgene. Alt kan være som standard.
 6. Når du får opp dette er installasjonen ferdig, og du kan velge å starte CrashPlan GUI.
 7. Når programmet starter, gå til punkt 3 under Windows, da prosedyren er identisk.