Erstatte en enhet

Oversikt

Når du får en ny enhet, kan "erstatte enhet"-veiviseren i Code42 Crashplan, hjelpe deg med å overføre filer, flytte backup, og overføre innstillingene fra en tidligere enhet. Vi anbefaler å bruke "erstatte enhet"-veiviseren hvis du:

 • Flytter en backup til en ny enhet
 • Erstatter en gammel enhet
 • Skifter enhetens hoved-harddisk
 • Gjenoppretter etter reinstallering av operativsystem

Betraktninger

Backup starter når du har fullført "erstatte enhet"-veiviseren. I mellomtiden, er ikke enheten sikkerhetskopiert.

Eventuelle endringer du gjør i enhets-innstillinger før du fullfører veiviseren, vil bli erstattet med den forrige enhetens-innstillinger i trinn 3.

Hvis kontoen har en av de høyeste sikkerhetsinnstillingene (arkivpassord eller egen krypteringsnøkkel), må du skrive inn sikkerhetsinformasjonen flere ganger når du bytter ut en enhet. Du blir bedt om å oppgi arkivnøkkelpassord eller krypteringsnøkkelen:

 • Etter å ha logget på en enhet som aldri har kjørt sikkerhetskopiering
 • Før visning og overføring av filer fra sikkerhetskopien til den nye enheten
 • Når innstillingene er overført til den nye enheten

Før du begynner

Første gang du logger deg på Crashplan-appen på en ny enhet, oppdager Crashplan om det er andre enheter på kontoen din. Hvis det er andre enheter på kontoen din, ber Crashplan deg enten:

 • Legg til ny enhet: Starter en ny backup for denne enheten. Bruk dette alternativet hvis du har tenkt å bruke begge enhetene.
 • Erstatt eksisterende: Starter "erstatte enhet"-veiviseren, som inkluderer å velge en enhet, overføring av filer, og oppdatere innstillingene. Bruk dette alternativet hvis du har tenkt å bruke den nye enheten i stedet for den eksisterende enheten.

Velg «Bytt Ut Eksisterende» for å bruke "erstatte enhet"-veiviseren. Klikk «Start» for å starte veiviseren.

1_erstatt_enhet.PNG

Trinn 1: velg en enhet å erstatte

Etter å ha startet "erstatte enhet"-veiviseren, kommer alle enhetene dine opp på skjermen, sortert etter siste aktivitet.

 1. Velg enheten du vil erstatte.
 2. Klikk på Fortsett.

3_erstatt_enhet.PNG

I de følgende, mindre vanlige, situasjoner, kan Crashplan be om ytterligere innspill basert på den valgte enheten.

 • Annet operativsystem: Hvis din nåværende enhet har et annet operativsystem enn den valgte enheten, vil Crashplan varsle deg om begrensninger.
 • Ingen sky-destinasjon: Hvis enheten du valgte sikkerhetskopierte utelukkende til lokale destinasjoner, så vil Crashplan be deg om å legge til en lokal destinasjon nå.

Trinn 2: overføre filer til den nye enheten

Du kan nå overføre filer fra den gamle enheten til den nye enheten. Fordi brukerne kan ha ulike behov, finnes det flere metoder å utføre dette på. Trinnene nedenfor beskriver det vanligste oppsettet, som overfører hele brukermappen.

Viktigheten med å overføre filer

Vi anbefaler på det sterkeste å overføre alle filene fra din forrige backup til denne enheten. Eventuelle filer i sikkerhetskopien som ikke er overført beholdes som slettede filer. Slettede filer har større risiko for utilsiktet tap av data, fordi de er mindre synlige i fil-utvalget, og de kan bli periodisk fjernet fra backup basert på innstillinger. Hvis du allerede har overført filer til enheten, kan du klikke «Hopp Over Filoverføring» for å hoppe over dette trinnet.

 1. Klikk på «Velg filer som skal overføres» for å åpne filbehandleren.
 2. Bla til brukermappen for den forrige enheten (vanligvis mappen med ditt navn).
 3. Velg mappene du vil laste ned til din nye enhet.
 4. Klikk på «Hent filer …».
 5. Fra «Lagre utvalgte filer til», velger du «Annen».
 6. Fra fil-utforskeren for enheten, velger du mappen du vil laste ned til på den nye enheten.
 7. Klikk på «Gå» for å starte overføringen av den valgte mappen(e).
 8. Filene blir nå lastet ned.
 9. Når du har lagt til alle mappene du vil laste ned, klikker du på Fortsett.

Det er viktig å la alle filene last ned før du fortsetter til neste trinn. Knappen «Fortsett» er deaktivert når filer overføres eller i kø for overføring.

 1. Når alle overføringer er fullført, klikker du på Fortsett.

Trinn 3: overfør innstillinger til ny enhet

Deretter vil veiviseren overføre og oppdatere Crashplan innstillingene, som inkluderer:

 • Knytte den forrige enhetens sikkerhetskopi til denne enheten.
 • Overføre filvalg, innstillinger for sikkerhetskopiering, og enhets-innstillinger til denne enheten.
 • Oppdatere filvalg til å inkludere den nye enheten.
 1. Klikk på Fortsett.
  Du er logget ut av Crashplan app.
 2. Logg inn i Crashplan appen.
  Suksessmeldingen "Enheten er klar!" på skjermer.
 3. Klikk på Fullfør.
  Startskjermbildet vises.

Enheten vil nå gjenoppta sikkerhetskopiering.

Dette kan du forvente etter utskifting av enheten din

Etter utskifting av enheten, fortsetter Crashplan-appen normal drift. Men, kan du legge merke til følgende atferd eller forskjeller.

Skann etter filendringer

Du legger kanskje merke til at Crashplan skanner gjennom alle filene dine. Som standard kjører denne skanningen daglig for å inspisere ditt filvalg for eventuelle nye, endrede eller slettede filer. Crashplan gjør også ytterligere verifiseringer for å oppdage data korrupsjon, rense filer som ikke lenger er valgt for sikkerhetskopiering, og beskjære filversjoner og slettede filer i henhold til dine innstillinger.

Varsling ved filvalg endringer

Etter å ha byttet/lagt til en enhet, er det viktig å la Crashplan skanne filene dine og sikkerhetskopiere endringer før du fjerner den gamle enheten fra sikkerhetskopien. På grunn av dette vil Crashplan advare deg fra å fjerne filer fra den gamle enheten, da dette kan føre til permanent tap av disse filene. Dette er en generell advarsel for å oppmuntre til forsiktighet når det fjernes filer fra filvalget.

Vi anbefaler på det sterkeste å la sikkerhetskopien nå 100%, før du fjerner noen mapper fra filvalget på den gamle enheten. Ved å la sikkerhetskopien nå 100%, lar du Crashplan oppdatere filer i sikkerhetskopien med sin plassering på den nye enheten. Vi kaller denne prosessen data de-duplisering. Crashplan vet da at du vil beholde disse filene i sikkerhetskopien, men deres plassering er endret.

Fjerne den gamle enheten

Når du fjerner mapper fra den forrige enheten, er det ingen måte å legge dem tilbake fordi banene ikke eksisterer på den nye enheten. Hvis du oppdaterer filvalget før Crashplan har sikkerhetskopiert deres plassering på den nye enheten, slettes filene fra sikkerhetskopien, og det er ingen måte å gjenopprette dem. Hvis du ønsker å beholde filversjoner fra den gamle enheten, må den forrige enheten være valgt i filvalget på ubestemt tid.

 

Original versjonhttp://support.code42.com/CrashPlan/5/Configuring/Replacing_Your_Device