Reset av Office 365 passord (self service)

Du kan tilbakestille ditt eget Office 365 passord ved å gå til denne linken: https://passwordreset.microsoftonline.com/

Har du problemer tar du bare kontakt med Smart IT Support