Endre "Fra" adresse i Outlook

Informasjon

  • Bruk denne guiden hvis du skal sende "Fra" en delt konto du har fått rettigheter til. Du trenger Full Access og Send as rettigheter for å gjøre dette. Kontakt support@smartit.no for hjelp angående dette.
  • Når du sender på denne måten vil den sendte e-posten havne i din egen mappe "Sendte elementer", ikke kontoen til adresser du sender fra. Denne kan endres på, kontakt support@smartit.no for hjelp angående dette.

Fremgangsmåte

  1. Når alt av rettigheter er på plass starter du Outlook og åpner en ny e-post.
  2. Hvis du ikke ser Fra knappen går du til Alternativer -> Vis felt -> og trykk på Fra knappen.
  3. Når du har Fra knappen, trykker du på den og velger Annen e-postadresse..., velg adresse du ønsker å sende fra i "Global adresse liste", og velg kontoen som har tilgang til denne adresse hvis du har flere kontoer koblet opp.
  4. Trykk OK.
  5. Nå kan du velge adressen i nye e-post meldinger.