Lokasjon for Tresorit logger.

Informasjon:

  • Benyttes hvis man trenger å feilsøke Tresorit.

Fremgangsmåte:

  • Windows:
    • C:\Users\BRUKERNAVN\AppData\Local\Tresorit\vx.x\Logs.
      Der vx.x er versjonen av Tresorit, eksempelvis: v0.8.
  • Mac:
    • ~/Library/Application Support/Tresorit/Core/Logs