Legge opp snarveier lokalt (Windows 10)

I Windows 7, 8 og 10 kan man legge opp snarveier til sine server-programmer fra Smart IT direkte på din lokale maskin.

For å legge til koblingen permanent gjøres følgende:

  1. Trykk på søkeknappen nede i venstre hjørne og skriv "access remoteapp" og trykk på denne. (Konfigurer ny tilkobling med Tilkoblinger til RemoteApp og skrivebord om du har norsk Windows).  2. Legg inn adressen https://portal.smarthosting.no/RDWeb/Feed/webfeed.aspx i veiviseren og trykk next her og på neste melding.  3. Legg inn ditt fulle brukernavn og passord (som du har fått tilsendt av Smart IT). Husk å merk for husk av brukernavn/passord om du ønsker dette.  4. Du vil så få en bekreftelse på at koblingen er lagt til og hvor mange programmer du har tilgjengelig via portalen > Klikk Finish.  5. Programmene legger seg under Start > Alle programmer > Smart IT - Brukerportal.  6. For rask tilgang til programmene kan du også høyreklikke på programsnarveiene og velge "pin to start" så vil du få de i hurtigvalgslisten når du trykker på start knappen nede i venstre hjørne.    NB! For hver gang du åpner et program som ligger på en server du ikke har vært pålogget tidligere så må du inn med brukernavn og passord, men kan hukes av at dette skal huskes slik at du ikke blir spurt om det senere.