Oppsett av Tunellblick for Mac

1. Last ned OpenVPN (Tunnelblick) her.

2. Når filen er ferdig opplastet; Klikk på filen som har lagt seg under Finder -> Nedlastninger

Skulle du få følgende feilmelding:

"Kan ikke åpne "Tunnelblick" fordi den kommer fra en ukjent utvikler"

Gå inn i Finder -> Nedlastninger,  naviger fram til filen. Hold inne "ctrl" og klikk på filen. 

Klikk Open/Åpne

3. Dobbeltklikk på Tunnelblick-ikonet for å starte installasjonen. 

4. Godkjenn start av installasjon. Deretter følg instasllasjonsprossesen til Tunnelblick-ikonet dukker opp i høyre hørnet av skjermen. Når du blir bedt om å skrive inn passord så fyll inn med passordet på din lokale bruker. 

 

5. For å ta i bruk VPN-sertifikatet er vi nødt til å gjøre noen endringer. Finn fram ditt VPN-sertifikat, hold inne ctrl og klikk, deretter velg Åpne med/Open With, velg Other/Annet. Naviger deg fram til TextEdit. Nå kan vi åpne VPN-sertifikatet i TextEdit for å gjøre nødvendige endringer. 

6. Linje nr.3 hvor det står dev-node ovpn skal fjernes. Resultatet skal se slik ut: 

Når filen ser slik ut kan du lagre og lukke TextEdit.

7. Opprett en ny mappe. Hold inne ctrl og klikk. Deretter velg New Folder/Ny Mappe

8. Legg ditt VPN-sertifikat i mappen

9. Nå skal vi endre navn på mappen. Klikk på mappen og trykk Enter tasten, deretter kan du skrive følgende Smart IT.tblk. Du får nå spørsmål om du vil legge til filendelse. Velg Legg til/Add

10. Når det er gjort skal ikonet på mappen ha skiftet til Tunnelblick sitt ikon. Dobbelklikk på Smart IT.tblk filen for å legge til VPN-sertifikatet i Tunnelblick. 

11. Velg Kun Meg/Only Me eller All Users/Alle brukere. Skriv inn passordet på din lokale bruker for å bekrefte.   

12. For å koble til f. eks Smart IT. Trykk på Tunnelblick ikonet øverst i høyre hjørne, så Connect Smart IT. Deretter skal det dukke opp et vindu som forteller deg at Tunnelblick autoriserer og henter konfigurasjon. Hvis oppsettet er gjort riktig vil det til slutt stå Connected i grønn skrift. 

 

Skulle du ha problemer med å komme ut på internett etter installasjon av Tunnelblick. Så kan det hende at du må sette DNS/WINS i Tunnelblick. Dette gjøres på følgende måte: 

Klikk på Tunnelblick ikonet øverst i høyre hjørnet av skjermen, velg VPN Details, deretter kan du trykke på fanen hvor det står DNS/WINS. Du får nå fem alternativer. Velg Set Nameserver (3.0b10)

Kommer du ikke ut på nett etter å ha prøvd dette. Kontakt Smart IT support for bistand.