F-secure og nettverkshare

Hvis du har problemer med å koble deg til et nettverkshare kan det hende at f-secure ikke er satt i riktig firewall-profil.

1. Åpne F-secure programvaren og klikk på "Status".


2. Under Network connections: Firewall, kan du velge hvilken profil F-secure skal bruke.

 

3. Velg "Office, printer/file sharing", klikk OK og Close.