Oppsett av OpenVPN på android

1. Last ned OpenVPN Connect i Google Play.

2. Start OpenVPN Connect. Trykk på innstillinger (3 loddrette prikker oppe til høyre) og import.

3. Import profile from sd card, og velg mappen der .ovpn config fil ligger (som standard ligger den i download, tilsendt fra smartit via feks epost).

4. Når profilen er valg trykker du på connect.

5. Hvis du i tillegg skal ha tilgang til f.eks en terminalserver må du laste ned microsoft
remotedesktop fra google play.

6. Åpne Microsoft Remote Desktop.

7. Klikk på + nede til venstre.

8. Fyll inn:
Connection name: Ønsket navn på server tilkobling
PC name: Server ip, feks 192.168.1.10
Gateway: Ikke behov for å fylle om du ikke har fått annen beskjed
User name: feks: dittdomene.no\bruker1
Passord: Ditt brukerpassord

9. Huk av for å fullføre.

10. Klikk så på navnet du ga tilkoblingen og connect.