Oppsett av IMAP Apple Mail (Mac)

1. Start Mail ved å klikke på Mail i dock eller søke etter Mail i Spotlight.

2. Fyll inn:

Fullt navn

E-postadresse og passord oppgitt fra Smart IT

2.png

3. Fyll inn:

Kontotype: Velg IMAP
Beskrivelse: Samme som Innkommende e-posttjener
Innkommende e-posttjener: Oppgis av Smart IT
Brukernavn: Din e-post
Passord: Passord til e-post

3.png

4. Fyll inn:

Beskrivelse: Samme som Utgående e-posttjener
Utgående e-posttjener: Oppgitt av Smart IT
Huk av for Bruk godkjenning 
Brukernavn: Din e-post
Passord: Passord til e-post 

4.png

5. Opprett

6. Klikk på Mail, Valg..., Utgående e-posttjener (SMTP), Rediger SMTP-tjenerliste...

Huk av for Bruk tilpasset port: 587

Sørg for at Brukernavn og Passord står oppført.