Oppsett av VPN på iPad

1. Last ned "OpenVPN Connect" fra App Store

2. Åpne .ovpn konfigurasjonsfilen fra f.eks. mail på iPad-en (tilsendt fra Smart IT).

1.png

3. Velg filen som nettopp ble lastet opp til Open VPN connect. Trykk + tegnet på tilkoblingen.

2.PNG

 

4.Skru connection på, du skal etter kort tid se at VPN tilkoblingen er aktiv.

3.png

 

5. Last ned "2x RDP Client" fra App Store. Åpne appen og velg "RDP connection"

4.png

 

6. Fyll ut informasjon.

Alias: Ønsket navn på server.
Address: Din server IP adresse (f.eks. 10.0.70.6)
Port: 3389 (Standard)
Username: Det samme brukernavnet som du benytter mot server på fra din PC/Mac
Password: Det samme passordet som du benytter mot server fra din PC/Mac

Velg så save

5.png

 

7. Koble deg så til opprettet RDP connection

6.png

 

8. Har du gjort alt rett, skal du nå komme rett inn på serveren (skrivebordet nedenfor er bare et eksempel)

9.png