Feil: OpenVPN tilkobling fungerer ikke

Openvpn.jpg

Ved to grønne skjermer (tilkoblet, som bilde over), men allikevel ikke får koblet deg opp mot server kan du prøve disse alternativene:

1. Avslutt OpenVPN GUI og start applikasjonen på nytt

2. Se om OpenVPN GUI kjører som administrator:

  • Gå til skrivebordet, høyreklikk på "OpenVPN GUI". Klikk på properties. Klikk på kolonnen "compatibility".
  • Sørg for at haken står på ved "run this program as an administrator". Klikk ok.
  • Start OpenVPN med å dobbeltklikke på ikonet som ligger på skrivebordet.

    last_ned.png

3. Restart maskinen.

4. Hvis ikke noen av alternativene over løser problemet: Kontakt support, enten ved e-post: support@smartit.no eller ring 67 90 31 10.