Importering av epostarkiv

I denne guiden vil vi gå igjennom stegene for å benytte Zimbra sitt verktøy for importering av epostarkiv (PST). Vi anbefaler denne metoden istedet for Outlook sitt eget importeringsverktøy pga. høyere fleksibiltet samt loggføring. Outlook kan ikke benyttes under importeringsprosessen så vi anbefaler at det benyttes webmail mens man venter på at importeringen skal bli ferdig.

1) Last ned nyeste Zimbra PST Import 

(NB! Hvis du har 64-bit Outlook kan du ikke benytte dette verktøyet, ta kontakt med vår support for import veiledning hvis du har 64-bit).

2) Som standard vil ikke Zimbra PST Import Wizard importere enkelt eposter på større enn 10mb. For å øke denne grensen til det vi maksimalt tillater (50mb) så må du laste ned å kjøre følgende fil før du starter importeringsprogrammet:http://download.securesystems.no/zimbra/zimbra_pst_import.reg Velg ja når du blir spurt om dette skal legges inn i registreret.

3) Start wizarden og fyll ut din personlige kontoinformasjon som du har mottatt av oss. Dette skal være det samme som da du satt opp Outlook Connector. Huk av for “Use Secure Connection” NB! Hostname må være det samme som du har fått i informasjonsbrev fra oss. Skjermbilde er bare et eksempel.

zimbrapst_0.png

4) Når du har fylt ut feltene, trykk Next og du vil bli bedt om å velge hvilket epostarkiv som skal importeres. I de fleste tilfeller vil denne hete “Outlook.pst” og vil velges som standard når du velger Browse. Hvis du er usikker på hvilken PST fil som du vil importere kan du ta kontakt på vår support nevnt i bunnen av denne guiden. Velg ønsket pst fil som skal importeres og velg Next.

zimbrapst_1.png

5) I det neste steget skal du velge hva fra ditt epostarkiv som du vil importere over til din Zimbra konto. Huk av for ønskede elementer, og hvis du har fått en ny epostadresse så fyller du ut den gamle adressen i ‘Old address’ feltet. Velg så Next for å gå videre.

zimbrapst_3.png

6) I det siste steget velger du om du ønsker å importere søppelpost, slettede elementer eller sendte elementer fra ditt epostarkiv. Evt. om du ikke ønsker å importere alle eposter fra epostarkivet kan du begrense dette ved å velge hvilken dato du vil importere fra under Date Filter.

zimbrapst_4.png

Huk også av for “Log message on failure”. Dette gir deg muligheten til å se over eventuelle eposter som ikke kunne importeres. Resterende opsjoner kan være som standard. Velg så Next for å starte importeringsprosessen. Dette kan ta tid avhengig av størrelse på epostarkiv samt din internetthastighet. NB! Importeringen må ikke avbrytes når den er satt i gang. Hvis den avbrytes kan man risikere duplikater hvis man prøver å importere på nytt.

Når importeringen er ferdig vil du få en sluttrapport over det som er importert. Her er det viktig å merke seg eventuelle feil som har oppstått. Vanlige grunner til at det ikke har blitt importert et element er at det er for stort (over 50mb), tomt innhold eller korrupt innhold. Ta bort haken for “Delete all log files, including logs used to resume an import”. Denne loggen er nyttig å ha i tilfellet feil som skal undersøkes av oss, samt hvis det må utføres en reimportering trengs denne loggen. Hvis du har mange feil eller usikker på feilmeldingen som kommer ta kontakt med oss.