Oppsett av Zimbra for Android

For å sette opp din Zimbra epostkonto på Android gjøres følgende:

  1. Gå på Innstillinger og velg Kontoer og synkronisering.
  2. Velg Legg til konto. Hvilken kontotype du skal velge varierer noe fra telefon til telefon men mest sannsynlig vil den du skal velge hete  Exchange Activesync eller Firma / Work.
  3. Velg Neste etter du har valgt kontotype. Skriv her inn din epostadresse og passord (Samme som i webmail) og velg Neste.
  4. På neste side skal du angi Exchange serverinnstillinger. Fyll ut som følger:
  5. Domene\brukernavn: \ola.nordmann@firma.no (Du skal altså ikke skrive inn noe domene, og din epostadresse er ditt brukernavn).
  6. Passord: Ditt webmail passord.
  7. Exchange server: Din tilhørende zimbra server hos oss. Et eksempel vil være zimbra01.securesys.no. Hvis du er usikker på hvilken server du tilhører ta kontakt med oss.
  8. Bruk sikker tilkobling: Ja.
  9. Velg neste og godta eventuelle advarsler.
  10. Til slutt skal du velge innstillinger for din konto som hvor ofte telefonen skal sjekke etter ny mail, hvor mye som skal lagres på telefonen til en hver tid, samt om du vil synkronisere kontakter og kalender i tillegg. Velg hva du ønsker her og trykk neste for å avslutte. Du blir da bedt om å lage en beskrivelse av kontoen. Skriv her feks. jobb.