IMAP/SMTP i Outlook med Exchange konto

Informasjon:

 • Brukes kun når det blir konflikt med vanlig Exchange oppsett. F.eks. hvis hovedkontoen er en Zimbra konto.
 • Kalender, kontakter og oppgaver vil IKKE synkroniseres når det brukes IMAP.

Fremgangsmåte:

 1. Fra Outlook 2013/2016 trykk på Fil > Kontoinnstillinger

 2. Trykk på Ny... > Manuelt oppsett eller flere servertyper > Neste > POP eller IMAP > Neste


 3. Fyll inn feltene med din informasjon. Server skal være mail.smarthosting.no på begge. Brukernavn er samme som din e-postadresse. Velg Husk passord og trykk på Flere innstillinger...


 4. Under Server for utgående e-post hukes det av for Serveren for utgående e-post krever godkjenning, og la den stå på Bruk samme innstillinger som serveren for innkommende e-post.


 5. Under Avansert gjøres følgende:
  1. Kryptering for innkommende settes til SSL. Porten skal da endres til 993.
  2. Kryptering for utgående settes til TLS. Porten må endres manuelt til 587.
  3. Trykk OK


 6. Trykk Neste. Nå vil innstillingene testes, sjekk at begges fullføres.

 7. Når det er fullført og kontoen vises nå i Outlook gjenstår det én ting.

 8. Høyreklikk på Innboks for kontoen som ble koblet opp og trykk på IMAP-mapper. Ta bort haken ved Vis bare abonnerte mapper ved hierarkivisning i Outlook > OK.
 9. Nå skal alle mappene for denne kontoen vises i Outlook.